کاشت سیب زمینی

القای جوانه زنی در سیب زمینی:

ترغیب سیب زمینی بذری به جوانه زنی قبل از کشت را chitting می گویند

تقریبا شش هفته قبل از نشاء کاری از اواخر دی ماه در نقاط گرم تر و از اوایل بهمن در نقاط سردتر شروع می کنند. هر سیب زمینی بذری دارای یک سر گرد و ضخیم با چند چشم می باشد. قسمت های غده مانند سیب زمینی را به شکلی قرار دهید که سر ضخیم آن در بالاترین قسمت سینی یا جعبه تخم مرغ و در برابر نور طبیعی فراوانی قرار بگیرد. هنگامی که جوانه ها به ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی متر رسیدند برای کشت در بیرون آماده شده اند.

کاشت سیب زمینی:

هنگامی که خاک شروع به گرم شدن می کند، سیب زمینی های جوانه زده را بکارید. این کار به طور معمول از اواسط اسفند تا فروردین ماه صورت می گیرد. برای آغاز کار شیاری به عمق ۷/۵ تا ۱۳ سانتی ایجاد کنید با توجه به این نکته که عمق این شیار بسته به گونه سیب زمینی متفاوت است. پیش از آنکه جوانه سیب زمینی را درون خاک بکارید یک لایه نازک کود نیز در شیاری که ایجاد کرده اید، بیفزایید.

غده های جوانه زده را با دقت بردارید و درون شیار به شکلی که جوانه ها به سمت بیرون باشند، قرار دهید. حواستان باشد که جوانه ها نشکنند. روی سیب زمینی ها را با خاک بپوشانید. بعد از ظاهر شدن جوانه روی آنها را با یک تل خاک بپوشانید به گونه ای که جوانه ها در زیر خاک مدفون شوند. این کار را باید در فاصله های زمانی معین انجام دهید. به شکلی که در آخر فصل هر یک از گیاهان در اطراف خود یک تل خاک کوچک به حدود پانزده سانتی متر خواهند داشت.

برداشت سیب زمینی:

سیب زمینی های کاشته شده شما بسته به گونه آن باید از تیر ماه تا ماه شهریور آماده برداشت باشند. گونه های زودرس را زمانی که جوانه های روی خاک سبز هستند و گل های آن باز شده است می توانید برداشت کنید و به مصرف برسانید. نوع معمولی و اصلی سیب زمینی را می توان به مدت بیشتری در دل خاک نگه داشت و این کار تا شهریور امکان پذیر است. دو هفته قبل از اینکه به برداشت سیب زمینی مشغول شوید جوانه های روی خاک را ببرید تا پوست گیاه فرصت ضخیم شدن پیدا کند و در هنگام برداشت آسیب کمتری ببیند و برای انبار کردن آمادگی پیدا کند.