کاشت خیار

برای کاشت خیار باید اول زمین را با کود‌های حیوانی و شیمیایی حاصلخیز کرده و سپس با ایجاد جوی پشته‌هایی اقدام به کاشت بذر خیار کرد.

بذر خیار را مستقیما در عمق ۲ تا ۳ سانتیمتری زمین می‌کارند و بهترین روش طریقه خطی می‌باشد.

فاصله بوته‌ها از یکدیگر ۵۰ تا۱۰۰ سانتیمتر مناسب است. با گره زدن یک نخ به سر بوته ها، آن‌ها را به بالا بکشید تا فضای کمتری را برای رشد اشغال کنند.

خیار را به دو روش می‌توان کشت کرد

۱- کاشت مستقیم: در این روش می‌توان بذر‌ها را قبلا در پارچه نم دار پنبه‌ای به مدت ۴۸ ساعت در دمای معمولی اطاق خیساند.

سپس بذور را در محل مورد نظر کاشت و آنگاه با کمی شن شسته روی آن را پوشاند.

بذور سالم باید در شرابط آب و هوای مناسب گلخانه ظرف ۲ تا ۳ روز برگ‌های لپه‌ای ظاهر نمایند.

پس از دو سه برگی شدن بوته‌های خیار سایر نهال‌های کمکی با قیچی قطع می‌شوند.

آفات:

از آفات مهم خیار می‌توان از شته، تریپس، کفشدوزک ۱۲ نقطه‌ای خیار، آبدزدک، کنه‌های تار عنکبوتی، نوعی کرم خیار، مگس خربزه، کنه و نماتد‌ها نام برد که با انواع حشره کش‌ها قابل کنترل هستند.