کاشت هویج

یک روز قبل از کاشت بذر، خاک را خوب آب دهید تا مرطوب شود و فردای آن روز در ردیف های کوچک به اندازه مساوی بذر بریزید و روی آن را با خاک مرغوب پر کنید و کمی با دست فشار دهید و سپس به وسیله یک آب پاش سطح خاک را نم دار کنید.

بعد از کشت بذر در خاک دو الی سه هفته طول می کشد که جوانه ها سر از خاک بیرون بیاورند. بعد از اینکه جوانه ها حدود ۲٫۵ سانتی متر از خاک بیرون آمد باید به آرامی جوانه ها را از خاک بیرون بکشید و به شکل مرتب در یک ردیف بکارید. فاصله بین هر جوانه هویج باید ۵ سانتی متر باشد تا به خوبی رشد کنند.

زمانی که برگ های بیرونی پژمرده شده و برگهای داخلی شروع به ریختن، کردند محصول شما آماده برداشت می باشد و این زمان معمولا آخر تابستان و اوایل پاییز می باشد. هویج های رسیده را در یک عصر غیر بارانی برداشت نمایید و برای این کار از چنگک باغبانی استفاده کنید تا به محصول آسیب نزنید. هویج ها را از خاک در بیاورید و برگ هایش را کاملا جدا کنید. خاک های روی آن را بتکانید و تا موقع مصرف از شستن آنها بپرهیزید.